27 lutego 2022 Janek Górecki

Pomoc Ukrainie w III LO w Gdyni

Ukraina

SOLIDARNI Z UKRAINĄ 

W miniony czwartek (24 II 2022) wojska rosyjskie dokonały bandyckiej napaści na Ukrainę. Nie możemy być obojętni wobec tragedii tysięcy niewinnych ludzi w kraju sąsiadującym z Polską. Bądźmy solidarni z naszymi uczennicami z Ukrainy oraz ich rodakami i pomóżmy ukraińskim rodzinom, w tym szukającym bezpiecznego schronienia w Polsce, w Trójmieście, w Gdyni.  

Już od dzisiaj (27 II 2022) można dokonywać wpłat na specjalne, wydzielone konto Rady Rodziców III LO w Gdyni: 

68 1440 1084 0000 0000 0941 0023
z dopiskiem w tytule wpłaty: “Ukraina”.

Pieniądze będzie można także przekazywać, do specjalnych “puszek”, upoważnionym przedstawicielom Samorządu Uczniów GDYŃSKIEJ TRÓJKI. Zebrane w “puszkach” pieniądze zostaną wpłacone na powyższe konto. Wszystkie zebrane na tym koncie pieniądze przeznaczone zostaną na wsparcie ukraińskich rodzin, które ucierpiały w wyniku wojny rozpoczętej przez rządzących obecnie Rosją. 

Ukraina

Apelujemy do całej społeczności GDYŃSKIEJ TRÓJKI o dokonywanie wpłat!!!  

Z myślą o wojennych migrantach z Ukrainy już od jutra, w poniedziałek 28 II 2022, w Naszej Szkole przy wejściu głównym od strony ulicy Legionów (portiernia) będzie zorganizowany punkt zbiórki potrzebnych rzeczy i materiałów. Zbieramy: materiały opatrunkowe, środki higieniczne (kosmetyki podstawowe, pieluchy, podpaski, pasty do zębów, szczoteczki do zębów itp.), zapakowaną fabrycznie żywność oznaczoną długim terminem do spożycia, śpiwory, koce, łóżka polowe, czajniki, jednorazowe: kubki, sztućce, talerze itd. Nie zbieramy odzieży! Punkt będzie czynny w każdym dniu roboczym od godz. 7:00 do godz. 17:00.  

Apelujemy do całej społeczności NASZEJ SZKOŁY o dostarczanie ww. rzeczy i materiałów!!!   

PREZYDIUM RADY RODZICÓW GDYŃSKIEJ TRÓJKI
SAMORZĄD UCZNIÓW GDYŃSKIEJ TRÓJKI
DYREKCJA GDYŃSKIEJ TRÓJKI 

, , , , , ,
Contact

Pracownia innowacji III LO

Operujemy w przestrzeni, w której nowych rozwiązań jeszcze nie ma, a stare są nieaktualne.

idee, zespoły, procesy i rozwiązania.

Contact