3 stycznia 2022 Anna Rzepa

Nasz podopieczny Paweł Skrzypkowski ma 12 lat i własnie odebrał sygnały z balonu ESERO

Paweł Skrzypkowski ma 12 lat i  odbierał sygnał z balonu stratosferycznego.  Skorzystał z websdr-a  https://1.websdr.jestok.com/ który mieści się w Olsztynie. Sygnał był bardzo dobry i bez problemu udało się go zdekodować.
Poniżej  załączamy jego pobrane zdjęcia.
Contact

Pracownia innowacji III LO

Operujemy w przestrzeni, w której nowych rozwiązań jeszcze nie ma, a stare są nieaktualne.

idee, zespoły, procesy i rozwiązania.

Contact