13 września 2021 Karolina Kozikowska

Nowa edycja 3CLASS

Pierwszego października rozpocznie się już 3 edycja programu 3CLASS, którego liderką od tego roku jest Ula Zaborska. Obecnie trwają przygotowania do rozpoczęcia projektu. Promujemy 3CLASS, chodząc do szkół podstawowych i zachęcając uczniów do wzięcia udziału w prowadzonych przez nas zajęciach.

Czekamy na Was wszystkich już w październiku!

Contact

Pracownia innowacji III LO

Operujemy w przestrzeni, w której nowych rozwiązań jeszcze nie ma, a stare są nieaktualne.

idee, zespoły, procesy i rozwiązania.

Contact