25 czerwca 2021 Anna Rzepa

Garden party – 1/2 ekipy 3 LAB :)

Contact

Pracownia innowacji III LO

Operujemy w przestrzeni, w której nowych rozwiązań jeszcze nie ma, a stare są nieaktualne.

idee, zespoły, procesy i rozwiązania.

Contact