23 czerwca 2021 Anna Rzepa

Wyróżnienie projektu EMUCS na Olimpiadzie Wynalazczości i Innowacyjności – Gratulacje!

 

JEREMIASZ DADOS
Tytuł projektu: 
Elektroniczny system kontroli zażywania lekarstw EMUCS,
o
piekun naukowyAnna Rzepa

JEREMIASZ DADOS: “Pracuję na urządzeniem, którego zadaniem jest zapewnianie, że pacjenci będą brali przypisane im lekarstwa o odpowiednich porach oraz w odpowiednich dawkach.  Użycie EMUCS pozwala na oszczędzenie czasu, który pacjęci i ich rodziny poświęcają na organizacje tabletek każdego dnia, ponadto urządzenie eliminuje błąd ludzki z procesu. Z tego powodu z pewnością pomogłoby to seniorom zażywającym wiele lekarstw różnego typu każdego dnia. EMUCS przechowuje tabletki oraz dozuje je w odpowiedniej ilości o określonych przez pacjenta/opiekuna porach, uruchamiając alarm dźwiękowy. Akutalnie zbudowałem już pierwszy prototyp urządzenia, posiadający finalną wersję mechanizmu mechatronicznego oraz napisałem niezbędne oprogramowanie.”

 

materiał z www.3lo.gdynia.pl

Contact

Pracownia innowacji III LO

Operujemy w przestrzeni, w której nowych rozwiązań jeszcze nie ma, a stare są nieaktualne.

idee, zespoły, procesy i rozwiązania.

Contact