16 czerwca 2021 Anna Rzepa

Dezinformacja – lekcja krytycznego myślenia Pani Katarzyny Sadło dla ekipy „Future”

 

We wtorek 15 czerwca – ekipa projektu „Future,  miała przyjemność uczestniczenia w wykładzie Pani Katarzyny Sadło. Pani Katarzyna specjalizuje się w temacie, manipulacji informacją, dlatego też tematem spotkania była „Dezinformacja” .  To była dobra lekcja krytycznego myślenia, oraz rzetelnego sprawdzania źródeł.

 Katarzyna Sadło – Współzałożycielka oraz członkini komitetu założycielskiego i Rady Funduszu Obywatelskiego. Członkini Zespołu ds. Rozwiązań Finansowych i Prawnych w zakresie Działalności Społecznej i Obywatelskiej w Kancelarii Prezydenta RP. Członkini Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Prezeska CSDP sp. z o.o., członkini zespołu ekspertów Pełnomocnika Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego. Asesorka w konkursach grantowych Narodowego Centrum Kultury, a także w programie grantowym „Obywatele dla Demokracji” Fundacji im. Stefana Batorego, członkini komisji rewizyjnej Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, ekspert w konkursie „Dobroczyńca Roku” Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Innowatorka w firmie Dbalnia, która świadczy usługi wytchnieniowe opiekunom osób zależnych, angażując do tego czeczeńskie uchodźczynie. Od pięciu lat prowadzi stronę internetową i fundraising akcji Dzieci z Dworca Brześć wspierającej czeczeńskie rodziny, które ubiegają się w Polsce o status uchodźców. W jej kompetencje wchodzi też ochrona danych osobowych oraz innowacje społeczne. Obecnie jako Doradczyni w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, zajmuje się poradnictwem dla organizacji pozarządowych w ramach Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, pracuje też jako felietonistka Rzeczypospolitej oraz freelancerka w usługach dla organizacji pozarządowych.

 

Bardzo dziękujemy Pani Katarzynie za wyjatkowo obrazowe i namacalne przedstawienie tematu.

Zespół projektu „Future”

Contact

Pracownia innowacji III LO

Operujemy w przestrzeni, w której nowych rozwiązań jeszcze nie ma, a stare są nieaktualne.

idee, zespoły, procesy i rozwiązania.

Contact