16 marca 2021 Anna Rzepa

Wyjątkowe spotkanie z prof. A. Przegalińską w projekcie „Future” 3LAB

Profesor Aleksandra Przegalińska jest polską filozofką, futurolożką, publicystką, doktor nauk humanistycznych i doktor habilitowaną nauk społecznych. Profesor Akademii Leona Koźmińskiego, od 2020 roku prorektor ds. współpracy z zagranicą i ESR. W roku akademickim 2016/2017 i 2019 visiting scholar na Massachusetts Institute of Technology. Absolwentka The New School for Social Research w Nowym Jorku, gdzie prowadziła badania nad tożsamością w rzeczywistości wirtualnej. Od 2020 roku prowadzi badania nad automatyzacją pracy w American Institute for Economic Research. Bierze udział w programie Labour and Worklife na Uniwersytecie Harvarda. Podczas polskiej prezydencji w Radzie UE była przewodniczącą Grupy Roboczej ds. Audiowizualnych z ramienia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Laureatka nagrody dla wybitnych młodych naukowców Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Z Dariuszem Jemielniakiem są autorami pierwszego w Polsce programu studiów poświęconych sztucznej inteligencji w obszarze zarządzania. Pracowała jako dziennikarka Gazety Wyborczej, często komentuje w obszarze sztucznej inteligencji w Gazecie Wyborczej, Znaku, Kulturze Liberalnej, Tok FM, Polityce czy Dwutygodniku. Od września 2020 prowadzi audycję „Coś osobliwego” na antenie newonce.radio. Jest autorką książki „Istoty wirtualne. Jak fenomenologia zmieniała sztuczną inteligencję” i współautorką takich pozycji jak „Sztuczna Inteligencja. Nieludzka, arcyludzka”, „Społeczeństwo współpracy”, „In the Shades of the Uncanny Valley: An Experimental Study of Human-Chatbot Interaction”, „In Bot We Trust” oraz „Cobots in knowledge work  collaboration in managerial professions”.
18 marca 2021 Pani profesor poprowadzi dla nas w ramach pracowni innowacji 3LAB wykład : ” Sztuczna inteligencja szanse i zagrożenia”.
Contact

Pracownia innowacji III LO

Operujemy w przestrzeni, w której nowych rozwiązań jeszcze nie ma, a stare są nieaktualne.

idee, zespoły, procesy i rozwiązania.

Contact