3 marca 2021 Anna Rzepa

Gość specjalny w projekcie „Future” prof. Marek Wrzosek

Pułkownik Marek Wrzosek jest wykładowcą Akademii Sztuki Wojennej. Już od wielu lat na polu zawodowym, dydaktycznym i naukowym bada i opisuje zjawiska związane z systemami rozpoznania wojskowego, procesami informacyjnymi, a w szczególności – oceną zagrożeń militarnych i niemilitarnych. Jest autorem licznych opracowań o charakterze teoretycznym i praktycznym, a także realizatorem i uczestnikiem projektów oraz prac naukowo-badawczych. Wiele z nich traktuje o takich tematach, jak wojna informacyjna, cyberbezpieczeństwo czy działania psychologiczne w konfliktach. Wszystkie te aspekty, które w dawnych konfliktach grały drugorzędną rolę, a teraz wysuwają się na pierwszy plan, opisuje w swojej najważniejszej książce – „Wojny przyszłości”. W dużej mierze skupia się na konflikcie na Ukrainie, przeciwstawiając medialne fikcje o wojnie hybrydowej militarnym faktom, oceniając działania Rosjan i strategię wojsk ukraińskich w walce z separatystami.

Pan Profesor przeprowadził wykład dotyczący konfliktów przyszłości.

Bardzo dziękujemy 🙂

Contact

Pracownia innowacji III LO

Operujemy w przestrzeni, w której nowych rozwiązań jeszcze nie ma, a stare są nieaktualne.

idee, zespoły, procesy i rozwiązania.

Contact