11 lutego 2021 Anna Rzepa

LEGACY od Blue Media

 

Niespodzianka od naszych przyjaciół z Blue Media. Dzięki życzliwości Pana Konrada Kucharskiego otrzymaliśmy nieprzyzwoitą 🙂 liczbę „Podręczników do przyszłości” autorstwa Zuzanny Skalskiej.

Dziękujemy również Panu Sebastianowi Ptak oraz Damianowi Ludke.

Obiecujemy, że zrobimy z nich dobry uczynek 🙂

Contact

Pracownia innowacji III LO

Operujemy w przestrzeni, w której nowych rozwiązań jeszcze nie ma, a stare są nieaktualne.

idee, zespoły, procesy i rozwiązania.

Contact