6 lutego 2021 Anna Rzepa

3CLASS – MIKRO PODSUMOWANIE :)

3CLASS:

 • w marcu, tydzień po ogłoszeniu pandemii stworzono zaawansowaną platformę informatyczną do zarządzania wolontariatem edukacyjnym
 • w pierwszym etapie /kwiecień – czerwiec/ pandemii uczniowie i absolwenci przeprowadzili 2000 godzin lekcyjnych, pomoc została przekierowana przede wszystkim do szkół wiejskich i małych miasteczek
 • dodatkowo Wydział Edukacji Miasta Słupsk wprowadził 3CLASS w Słupskich liceach
 • do dnia dzisiejszego w III LO przeprowadzono od listopada 2020 roku 1000 godzin (liczba godzin efektywnej pracy 50 wolontariuszy to 120 godzin tygodniowo)
 • pomagamy również dzieciom, których rodzice są uchodźcami /Czeczenia/ oraz dzieciom z Fundacji Kobiety Wędrowne (fundacja skupiająca uchodźców i imigrantów)/Ukraina, Gruzja/
 • idea 3CLASS jest realizowana w szkołach w Turcji i Grecji, w chwili obecnej realizowany jest pilotaż we Francji
 • projekt otrzymał I miejsce w hackathonie Hack Crisis: Tech for Good w kategorii: Edukacja, nagrodę ufundowana przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów przekazaliśmy na wydruk przyłbic dla personelu medycznego w całej Polsce
 • firma Jit Team przekazała kilkadziesiąt laptopów uczniom wykluczonym cyfrowo w szkołach realizujących projekt
  3CLASS
 • do projektu przyłączyły się inne licea, natomiast do korzystania z platformy zaprosiliśmy „Studentów Uczniom”
Contact

Pracownia innowacji III LO

Operujemy w przestrzeni, w której nowych rozwiązań jeszcze nie ma, a stare są nieaktualne.

idee, zespoły, procesy i rozwiązania.

Contact