6 stycznia 2021 Anna Rzepa

Can Sat – inspiracja od ekipy uczniowskiej z Warszawy

We wrześniu 2020 roku rozpoczęła się aplikacja do międzynarodowego konkursu CanSat. Studenci biorący udział w konkursie mają za zadanie zaprojektować, zbudować i wysłać satelitę, który, co jest dość niewiarygodne, ma się zmieścić w puszce po napoju!

CanSat na poziomie krajowym jest organizowany przez Centrum Nauki Kopernik, a na poziomie międzynarodowym przez Europejską Agencję Kosmiczną. W ubiegłym roku do konkursu przystąpił zespół reprezentujący Akademeia High School – Air Thief.

Drużyna Air Thief składa się z pięciu uczniów z jednej z najlepszych szkół anglojęzycznych w Polsce, która zasłynęła wysokimi wynikami matur. Misja Air Thief jest nadzorowana przez wybitnego astronoma i konstruktora robotycznych teleskopów dr Jakuba Bochińskiego. Zespół składa się z pięciu uczniów w wieku 16 -18 lat. Przedmiotami wiodącymi członków zespołu są rozszerzona matematyka, fizyka, chemia oraz biologia. “Misja ta jest dla nas całkowicie nowym i unikalnym doświadczeniem, które pozwala na zademonstrowanie swoich mocnych stron” – mówią członkowie drużyny. Ekspedycja ma za zadanie zebrać próbkę z powietrza, aby docelowo potwierdzić istnienie mikroorganizmów w Polskiej troposferze – ok. 2 km n.p.m., a następnie poddać je ilościowej i jakościowej analizie przy użyciu cytometrii przepływowej.

Główną inspiracją  jest zapoczątkowanie badań życia pozaziemskiego lub umożliwienie przeprowadzania takich badań w przyszłości oraz wykorzystania znajomości cykli życiowych mikroorganizmów do modernizacji medycyny. W celu zaciekawienia innych studentów pomysłem Air Thief oraz konkursem CanSat drużyna zdecydowała się zamieścić wszystkie dane projektu na platformie open-source – (github.com/aleksychwedczuk/Air-Thief—CanSat).

Satelita składa się z dwóch komór  E tj. zewnętrznej i S czyli wewnętrznej, przez które będzie wymuszony przepływ powietrza z wybranej wysokości. Powietrze jest przepychane za pomocą pompy, żeby umożliwić jego przepływ przez cztery warstwy filtrów.  Od wlotu satelity, czyli od dołu w kierunku spadania, zostały zamieszczone dwa filtry F7 i F9, żeby zapewnić optymalny poziom sterylności po wylądowaniu. Od góry, czyli od wylotu powietrza znajdują się dwa filtry Hepa 12, które zapewniają barierę odcinająca komory od środowiska zewnętrznego.

Dodatkowo system zbierania próbek został wyposażony w cienką warstwę aluminium ochraniającą zebrane mikroby przed światłem UVC wykorzystywanym w dalszych etapach misji oraz w zewnętrzny pierścień umożliwiający uszczelnienie komor po wyladowaniu. Szczególnie istotnym było zaprojektowanie satelity tak, aby usuwanie kolektora z pokładu było jak najprostsze.

Zebrane mikroorganizmy, po odpowiedniej preparacji zostaną  przetransportowane do laboratorium, gdzie zostanie przeprowadzona jakościowa i ilościowa analiza cytometryczna. Cytometria przepływowa to niezawodna technika stosowana do analizy fizjologicznych i chemicznych właściwości komórki lub organizmu. Ta technika jest metodą dobraną do projektu z pomocą eksperta ds analizy komórek i mikroorganizmów.

Rzetelność projektu Air Thief zapewniają liczne testy systemów, podsystemów i metod sterylizacji oraz przechowywania czy transportu zebranych mikrobów, których sposób wykonania i wyniki są nadzorowane przez licznych specjalistów współpracujących z drużyną.

Więcej informacji udzielą uczestnicy konkursu pod adresem mailowym  air.thief.cansat@gmail.com

Można również znaleźć wiele informacji na stronie internetowej – airthief.net, na której na bieżąco opisywany jest postęp projektu.

Contact

Pracownia innowacji III LO

Operujemy w przestrzeni, w której nowych rozwiązań jeszcze nie ma, a stare są nieaktualne.

idee, zespoły, procesy i rozwiązania.

Contact