22 listopada 2020 Karolina Kozikowska

PUKN 2020 i Nasza Zosia :)

Wczoraj, 21.11.2020, odbyła się IV Pomorska Uczniowska Konferencja Naukowa ,,Zdolni z Pomorza” ,,Cywilizacja kontra natura Ziemia w obliczu zmian klimatycznych”, w której jedną z prelegentek była Zofia Lipka, uczennica III LO w Gdyni, która aktywnie działa w 3LABie.  Tematem jej wystąpienia był wpływ poziomu emisji dwutlenku węgla w wybranych krajach na bioróżnorodność ich ekosystemów. Gratulujemy Zosii i życzymy jej dalszych sukcesów.

Contact

Pracownia innowacji III LO

Operujemy w przestrzeni, w której nowych rozwiązań jeszcze nie ma, a stare są nieaktualne.

idee, zespoły, procesy i rozwiązania.

Contact