2 października 2020 Anna Rzepa

Podziękowanie dla prof. Janusza Tanasia

Bardzo dziękujemy za czas jaki Pan Profesor poświęcił naszemu absolwentowi.

Unikatowa wiedza jaką się Pan podzielił, pomoże nam dokładniej zrozumieć procesy jakie mogą spotkać uczniów podczas realizacji projektów.

Janusz Tanaś – ur. w 1958, profesor Swinburne University of Technology w Melbourne w Australii, absolwent Master in Business Administration (MBA) w Australian Graduate School of Entrepreneurship na Swinburne University of Technology, posiada doktorat w zakresie zarządzania, przedsiębiorczości i innowacji, ze szczególnym uwzględnieniem ekonomicznych, politycznych i społecznych zagadnień gospodarek przejściowych. Prof. Janusz Tanaś rozpoczął swoją karierę jako inżynier budownictwa mechanicznego i okrętowego. Od ponad 20 lat zajmował wyższe stanowiska kierownicze w różnych regionach świata i w kilku branżach: morskiej, telewizyjnej, finansowej, rozwoju międzynarodowym, budownictwie i firmach medycznych. Jest inicjatorem oraz wykładowcą strategii biznesowej i korporacyjnej w programie MBA, gdzie pełni rolę Dyrektora Programu Bachelor of Commerce (Entrepreneurship and Innovation). Ceniony za bogate doświadczenie, głęboki wgląd, zrozumienie i szacunek dla dynamiki i rozwoju różnych kultur, jak i silne umiejętności negocjacyjne i coachingowe w wieloaspektowych organizacjach. Od 2014 r. ekspert ONE Healthcare Worldwide w Stanach Zjednoczonych jako członek Executive World Advisory Board. W 2015 r. dołączył do międzynarodowego panelu ekspertów jako sędzia Venture Capital w konkursie na innowacje i przedsiębiorczość studentów oraz w konkursie na projekt logo Parku Przedsiębiorstw Studenckich w Suzhou w Chinach. Jest członkiem wykonawczym Aging and Living Well Think Tank & Innovation Collaborative (Adelaide Australia). Został także zaproszony do oceny przedsiębiorczości zrównoważonego rozwoju w konkursie United Nations Association of Australia World Environment Awards. Profesor Janusz Tanaś jest synem zasłużonych w Gdyni działaczy społecznych i znanych harcmistrzów: Hanny z d. Momocińskiej – w czasie wojny ps. „Hanka”, łączniczki Szarych Szeregów, członkini wywiadu AK oraz Zygmunta Tanasia ps. „Przebiegły Ryś” – drużynowego Tajnego Hufca Harcerzy, żołnierza AK, uczestnika gdyńskich akcji B1 i B2.

 

http://mentreg.com/team-view/janusztanas/ https://gdanska.zhp.pl/wspolnie-uczcijmy-pamiec-dh-hanny-i-dh-zygmunta-tanasiow

/ https://au.linkedin.com/public-profile/in/professor-janusz-tanas48a57931?challengeId=AQGqC9JZHuzwRwAAAXTotMrf0uiElE4gEf_0kadLtQDgR3_SM KiAn_O_FGuyBBzYSV4sVWJ90fucI4zQYQTtPFBOUNrNFCInYQ&submissionId=1e5683 99-d023-3a16-2b07-2ca95b256115

 

Materiał przygotowała Bożena Chmielińska

Contact

Pracownia innowacji III LO

Operujemy w przestrzeni, w której nowych rozwiązań jeszcze nie ma, a stare są nieaktualne.

idee, zespoły, procesy i rozwiązania.

Contact