14 stycznia 2020 Anna Rzepa

ZESPÓŁ ART UPS !

Zespół: Ewa Chudecka, Adrianna Czyż, Zuzanna Jaszczyk, Monika Nowakowska-Twaróg, Anna Rzepa

Projekt powstał jako praca dyplomowa na kierunku „Zarządzanie innowacją” SWPS w Poznaniu, 2018-2019.

Zajmowałyśmy się przestrzenią w szkole i jej wpływem na kreatywność uczniów.

Problem był analizowany i ankietowany wśród uczniów i pracowników III LO w Gdyni im. Marynarki Wojennej.

 

 

Contact

Pracownia innowacji III LO

Operujemy w przestrzeni, w której nowych rozwiązań jeszcze nie ma, a stare są nieaktualne.

idee, zespoły, procesy i rozwiązania.

Contact