6 stycznia 2020 Anna Rzepa

ZESPÓŁ A+S KIERUNEK ZWIEDZANIA

KALINA DARGA

AGNIESZKA BĄK

MATYLDA TURSKA

JULIA SPECHT

AGATA REISE

ADRIANNA RADŁOWSKA

MAJA GREGORCZYK

MAGDA KLIMKO

PAULINA LIPOWSKA

EMILIA MONKIEWICZ

MAJA OLSZEWSKA

LENA STAWSKA

MAJA SARMIENTO

OLGA WROŃSKA

ANNA DUSZAK

BOZENA CHMIELIŃSKA

DOROTA WNUCZYŃSKA

DOROTA LUBIEWSKA

ANNA RZEPA

PRACOWNICY III LO IM. MARYNARKI WOJENNEJ

 

Contact

Pracownia innowacji III LO

Operujemy w przestrzeni, w której nowych rozwiązań jeszcze nie ma, a stare są nieaktualne.

idee, zespoły, procesy i rozwiązania.

Contact