9 grudnia 2019 Anna Rzepa

BST MED – BIONIC SURGICAL THREAD FOR MEDICAL APPLICATIONS

Autor: Mike Ryan

Przedmiotem  wynalazku jest giętkie urządzenie endoskopowe. Wynalazek może być wykorzystywany w medycynie, w szczególności do badań diagnostycznych, dokonywania zabiegów chirurgicznych lub do podawania leków. W przypadku znanych dotychczas urządzeń endoskopowych, stosowanych w szczególności w badaniach diagnostycznych lub do dokonywania zabiegów chirurgicznych we wnętrzu organizmu, występują problemy ze sterowaniem nimi oraz ich przemieszczaniem we wnętrzu organizmu w różnych kierunkach. Przedmiotowy wynalazek rozwiązuje ten problem.

Wynalazek może być wykorzystywany do:

  1. Weryfikacji stanu naczyń krwionośnych serca,
  2. Weryfikacji naczyń krwionośnych mózgu,
  3. Inspekcji przewodu pokarmowego,
  4. Doogniskowego podawania środków leczniczych do ciężko dostępnych miejsc, przy leczeniu chorób wymagających tego typu działanie, , a w szczególności:
  • Przy leczeniu nowotworów,
  • Przy leczeniu miażdżycy.
  1. Przeprowadzania zabiegów chirurgicznych wewnątrz organizmu za pomocą mikro-narzędzi,
  2. Tworzenia kompleksowych struktur wzmacniających kości i stawy czy wspomagających ich prawidłowy proces gojenia,
  3. Tworzenia protez kończyn górnych i dolnych.

Urządzenie zostało zgłoszone do objęcia ochroną patentową.

Contact

Pracownia innowacji III LO

Operujemy w przestrzeni, w której nowych rozwiązań jeszcze nie ma, a stare są nieaktualne.

idee, zespoły, procesy i rozwiązania.

Contact