27 listopada 2019 Karolina Kozikowska

ROZPOCZĘŁY SIĘ PRACE ZESPOŁU ASTROBIOLOGICZNEGO

 Krótka relacja ze spotkania z dr Aleksandrą Zgrundo na wydziale oceanologii UG, które miało miejsce w środę 27. listopada ok. godziny 15:10. W spotkaniu brał udział cały aktualny skład modułu astrobilogicznego: Iga Bernacka, Witold Petrulis , Zosia Lipka.
 Pani  dr Zgrundo pokazała nam swoją pracownię, a także pomieszczenia laboratoryjne, gdzie wykonaliśmy nasze pierwsze zadanie i zakraplaliśmy pożywkę do pojemników zawierających kolonie glonów ze Svalbardu. Następnie przeszliśmy do omówienia planu pracy zespołu astrobiologicznego w projekcie 3-SAT2 oraz wstępnego podziału zadań na najbliższy czas.
 Naszym obecnym celem jest znalezienie literatury na interesujące nas tematy, w tym pomysłów na doświadczenia.
Jednocześnie będziemy poświęcać kolejne spotkania w laboratorium na poznanie podstaw hodowli przedmiotu naszych badań, czyli kolonii mikroglonów. Najbliższe takie spotkanie jest zaplanowane na 11. grudnia
Zosia Lipka – koordynator zespołu astrobiologicznego
Contact

Pracownia innowacji III LO

Operujemy w przestrzeni, w której nowych rozwiązań jeszcze nie ma, a stare są nieaktualne.

idee, zespoły, procesy i rozwiązania.

Contact