20 września 2019 Anna Rzepa

HARMONOGRAM II EDYCJI PROJEKTU „PAN STANISŁAW”

HARMONOGRAM II EDYCJI PROJEKTU  

“PAN STANISŁAW CZYLI SZKOŁA W KOSMOSIE” 

 

Projekt ze względu na specyfikę związaną z filmem został podzielony został na dwie sekcje: 

 1. A) popularno– naukową: 

1.Misja w habitacie /I w Europie Edukacyjna Misja Kosmiczna w habitacie Lunares / publikacja na Kongresie Astronautycznym w Bremen 2018/ 

 1. Współpraca z naukowcami zespołu PW SAT 2 

Budowa modelu żagla  

3.Namierzanie radiowe satelity PW- SAT 2 

 1. Próba stratosferyczna w CBK w Borowcu

 

 1. B)fabularną realizowaną na potrzeby filmu: 

1.HUET – szkolenie i ucieczka z trenażera tonącego śmigłowca 

2.Symulator łodzi zrzutowej 

3.Symulacje na mostku kapitańskim 

4.Tunel aerodynamiczny 

 

/FILM/ – realizacja projektu ze strony szkoły związana i realizowana na potrzeby filmu dokumentalnego “Nieletni inżynierowie” firmy MEDIOLIA 

Aktywności zaznaczone na zielono były  dodatkowo realizowane przez uczniów rocznik 2000 

1.09.2016  Nagrania rozpoczęcia roku szkolnego, nagrania miasta i okolic /FILM/  A.Rzepa, p. Skowron,  

B. Cieślak 

13.09.2016  Wizyta w Gimnazjum nr 1 Marszałka Województwa Pomorskiego Pana Mirosława Struk z podziękowaniem dla Anny Rzepa i Barbary Cieślak za promowanie kosmicznej edukacji w edukacji 

 

Grażyna Ruszkowska 

Marszałek Województwa Pomorskiego Mirosław Struk 

Marszałek Województwa Pana Mirosława Struk 

Burmistrz Miasta Lęborka – W. Namyślak 

Zastepca burmistrza Miasta p. Alicja Zajaczkowska 

 

20.10.2016  Spotkanie w CBK w Warszawie dot. budowy żagla i współpracy z PW SAT 2. 

Ustalenia: 

 • Przekazaniu podczas trwania projektu mylaru do budowy modelu oraz instrukcji budowy żagla od Inny Uwarowej 
 • Wsparcie merytoryczne dla uczniów projektu, wizyty na PW 
 • Obserwacja Clean Room 
 • Wsparcie merytoryczne oraz techniczne przy namierzaniu radiowym PW SAT 2 
 • /FILM/ 
T. Zawistowski, I. Uwarowa, M i O Skowron, A. Rzepa 

A.Nawrot 

  Dwa niezależne spotkania z Dyrekcją SGJ w sprawie współpracy 

/FILM/ 

A i O. Skowron, E. Magott, A. Rzepa 
  Spotkanie z Radą Rodziców przedstawiające projekt oraz fakt kręcenia procesu przez p. Skowron /FILM/  A. Rzepa 
  Przedstawienie projektu filmowego na Radzie Pedagogicznej/FILM/  A. Rzepa 
  Rozmowy z kpt. M. Orzeszek w sprawie możliwości przeprowadzenia specjalistycznych zajęć w szkole Morskiej /FILM/  A. Rzepa, kpt. Mirosław Orzeszek 
Styczeń 2017  Rozmowy z klasami w celu zaproszenia do projektu/FILM/  A. Rzepa 
  Spotkanie w Warszawie  dot. budowy modelu żagla/FILM/ 

 

-Ze względu na złożoność i trudność w stworzeniu infrastruktury do namierzania PW SAT 2, ten element zostanie przeprowadzony we współpracy z III LO w Gdyni 

-Rozmowy na temat wyjazdu do USA, podczas procesu wystrzelenia PW SAT 2 na orbitę 

I. UwarowaA.Rzepa, M i O Skowron 
  Udział w wystawie SPACE w Warszawie/FILM/  A. Rzepa, p. Skowron 
Luty 2017  Spotkania robocze z dziećmi chętnymi do wzięcia udziału w projekcie/FILM/  A. Rzepa, B. Cieślak 

Uczniowie rocznik 2000 oraz uczniowie rocznik 2003 

  Wyjazd uczniów III LO na PW  

 • Wykłady dot. czujnika słońca 
 • Pozyskanie informacji dot. Namierzania radiowego satelity PW SAT 2 
M. Mąkosa 
1.02.2017  Spotkanie z dr. Agatą Kołodziejczyk w Lęborku /FILM/  M i O Skowron,  B. Cieślak,  

A. Rzepa. I. Rejmak 

Armand Urbaniak 

2.02.2017  Organizacja i koordynacja rekrutacji do projektu, przygotowanie formatu rekrutacji/FILM/  dr. Agata Kołodziejczyk, B. Cieślak, A. Rzepa 
  Przeprowadzenie rekrutacji/FILM/  Dr. Agata Kołodziejczyk, I. Rejmak 
  Spotkanie z młodzieżą 2003 przedstawienie założeń II edycji projektu “ Pan Stanisław czyli szkoła w kosmosie” 

/FILM/ 

A.Rzepa 
  Spotkanie na basenie w Kościerzynie, przygotowanie szkolenia HUET /FILM/  Alfred Naskręt, M. Orzeszek, M i O Skowron, A. Rzepa 
  Spotkanie w szkole Morskiej w Gdyni 

Symulator Mostka/FILM/ 

A Naskręt, M. Orzeszek, M, O. Skowron, A. Rzepa 
Marzec 2017  Prelekcja rocznika 2000 dla młodszych kolegów 2003 /FILM/  K. Warmbier, J. Węgrzynek, A. Wardyn 

A. Rzepa, L. Racis, 

Uczniowie rocznik 2000 

  Spotkanie z rodzicami uczniów biorących udział w projekcie i filmie .  

Prelekcja Aleksandra Wardyn 

/FILM/ 

A. Rzepa, B. Cieślak 

A.Wardyn, 

Uczniowie rocznik 2000 

  Koordynacja z kpt. Mirosławem Orzeszek wszystkich procesów szkolenia Morskiego/FILM/  Kpt. M. Orzeszek 

A.Rzepa 

  Przygotowanie specjalistycznej dokumentacji umożliwiającej udział uczniom udział w szkoleniach specjalistycznych/FILM/  Kpt. M. Orzeszek 

A.Rzepa 

B. Cieślak 

  Spotkanie z rodzicami uczniów 2003 w sprawie zaprezentowania projektu oraz szkoleń w Szkole Morskiej – Gimnazjum nr1 /FILM/  B. Cieślak, A. Rzepa, Alfred Naskręt, M. Orzeszek, M i O Skowron 
  Spotkanie z Dyrekcja szkoły w sprawie realizacji projektu/FILM/  dyr. G. Ruszkowska, Alfred Naskręt, M. Orzeszek, M i O Skowron,  B. Cieślak,  A. Rzepa 
  Spotkanie z dziennikarzem Dziennika Bałtyckiego Robertem Gębusiem dot. Harmonogramu realizacji projektu/FILM/  A.Rzepa 
  Spotkanie z dziennikarzem Dziennika Bałtyckiego  Robertem Gębusiem – wywiad dot. Realizacji projektu/FILM/  dyr. G. Ruszkowska, Alfred Naskręt, M. Orzeszek, M i O Skowron,  B. Cieślak,  A. Rzepa 
Kwiecień  

2017 

Próba koordynacji wyjazdu na PW rocznik2000 i 2003./FILM/  A. Rzepa, L. Racis, P. SkowronUczniowie rocznik 2000 
  Organizacja i koordynacja wyjazdów na PW, kontakt z Inną Uwarową /FILM/  A. Rzepa 

Inna UwarowaUczniowie rocznik 2000 

  Wyjazd uczniów rocznik 2000 do Warszawy na spotkanie z zespołem PW SAT2.   I..Rejmak, Uczniowie rocznik 2000 
  Zarządzanie dokumentacją  B. Cieslak 
  Pomoc w organizacji dokumentacji dot. umów ze Szkołą Morską/FILM/  A. Rzepa 

p. Skowron 

A.Naskręt 

  Organizacja odzieży projektowej/FILM/  B. Cieślak 
  Organizacja i koordynacja wyjazdów na szkolenia specjalistyczne/FILM/  A. Rzepa B. Cieślak 
  Wyjazd na szkolenie płetwonurkowe do Kościerzyny /FILM/  M. Orzeszek, L. Racis. Iwa Arendt, p. Skowron, Uczniowie rocznik 2000 
  Wyjazd na HUET do Kościerzyny/FILM/  M. Orzeszek, J. Odrowąż Piramowicz, p. Waśko, p. Skowron, 
  Wyjazd na symulator łodzi zrzutowej oraz symulatora mostku kapitanskiego /FILM/  M. Orzeszek, B. Cieślak, A. Rzepa, p. Skowron, Uczniowie rocznik 2000 
  Spotkanie z dziennikarzem Radia Koszalin Mateuszem Sienkiewiczem. Nagranie audycji. Promocja projektu i filmu./FILM/  A.Rzepa 
  Zaproszenie przez p. A. Kołodziejczyk do tunelu areodynamicznego w Lesznie /FILM/  Dr. Agata Kołodziejczyk 
maj 2017 Organizacja i koordynacja tunelu aerodynamicznego/FILM/  A. Rzepa, B. Cieślak, dr. A. Kołodziejczyk 
  Wyjazd do tunelu, loty w tunelu/FILM/  A. Rzepa, B. Cieślak,, p. Skowron, dr. Agata Kołodziejczyk 
  Bieżące wielokrotne uzgodnienia telefoniczne w sprawie wyjazdu uczniów do Warszawy 

Rozmowy telefoniczne: pytania w kwestii pomocy pozyskania instrukcji budowy żagla czy dodatkowej pomocy.  /FILM/ 

 

A.Rzepa, B. Cieślak, 

p. Skowron 

  Rozpoczęcie procesu budowy i budowa infrastruktury do namierzania satelity PW SAT 2 na terenie Akademii Morskiej//proces miał znaleźć się w filmie w/g dokumentacji Mazowieckiego Instytutu Filmowego/ 

 

Dariusz Mankiewicz 

Anna Rzepa 

20.052017  Rozmowy telefoniczne dot. Procesu organizacji wyjazdu uczniów do Warszawy/FILM/  A.Rzepa, p. Skowron 
  Rozmowy  w sprawie  doboru miejsca budowy żagla /FILM/  A.Steciuk, A. Rzepa 
  Koordynacja wyjazdu do Warszawy: 

 • Noclegi, przelot, przejazd pociągiem, spotkania  w Cezamat, spotkanie z Panem G.Daszykowskim, wizyta w CNK 
p. Skowron, Inna Uwarowa 
Czerwiec 2017  Opieka nad uczniami oraz uczestniczenie we wszystkich  aktywnościach podczas  całego wyjazdu do Warszawy/FILM/  p. Skowron, I. Rejmak 
Wrzesien  

2017 

Spotkanie z rodzicami uczniów biorących udział w projekcie i filmie /FILM/  B. Cieślak, A. Rzepa 
  Prace nad stworzeniem nazwy misji “ Youth for the moon” /FILM/  B. Cieślak 
  Stworzenie logotypu misji/FILM/  A.Stawicki 
  Autorstwo i koordynacja misji “ Youth for the moon/FILM/  Dr. A. Kołodziejczyk 
  Recenzja misji “ Youth for the moon/FILM/  Matt Harasymczuk 
  Organizacja i koordynacja wyjazdu i misji w Habitacie. Praca nad dokumentacją/FILM/  dr. A. Kołodziejczyk,  

B. Cieślak, A. Rzepa. 

Partnerzy:  

Space Garden 

Związek Polskich Spadochroniarzy 

Europejska Agencja Kosmiczna 

  Udzielenie wywiadu GP 24/Dziennikarz z ramienia Urzędu Miasta/ Promocja filmu i projekt/FILM/  Barbara Cieślak 
  Pozyskanie pedagoga szkolnego w celu opieki oraz stworzenia dodatkowego sprawozdania z obserwowanych misji  Natalia Zaranska 

Anna Rzepa 

Październik 2017  Opieka nad uczniami podczas misji.   

I Misja w Habitacie. /FILM/ 

dr Agata Kołodziejczyk– koordynacja, N. Zarańska, B. Cieślak,  

A. Rzepa, p. Skowron,Uczniowie rocznik 2000 

  Opieka nad uczniami podczas misji .   

II Misja w Habitacie. /FILM/ 

 

dr Agata Kołodziejczyk – koordynacja 

N. Zarańska, B. Cieślak,  

A. Rzepa, , p. Skowron,Uczniowie rocznik 2000 

  Podział zakresu obowiązków uczniów biorących w filmie podczas misji w habitacie. Przydział funkcji/FILM/  A.Wardyn 

K. Warmbier(Uczniowie rocznik 2000) 

  Opieka nad uczniami podczas misji.   

III Misja w Habitacie. /FILM/ 

 

dr Agata Kołodziejczyk – koordynacja, N. Zarańska, Ignacy Rejmak , p. Skowron 
Październik 2017  Przygotowanie wystawy dla Europejskiej Agencji Kosmicznej   B. Cieślak, A. Stawicki, A. Rzepa, A. Wardyn, K. Warmbier(Uczniowie rocznik 2000) 
  Przygotowanie raportów z misji dla dr. A. Kołodziejczyk  A.Wardyn (Uczniowie rocznik 2000) 
  Wystawa w ESA  Dr Agata Kołodziejczyk 
W ciągu roku szkolnego  Budowa modelu żagla/FILM/  Uczniowie r. 2003, I.Rejmak, p. Skowron 
Maj 2018  Rozmowy telefoniczne dot. Organizacji próby stratosferycznej /FILM/  M. Jakimiec 

A.Rzepa 

  Przygotowanie próby: przejście procedur, zakup gazów technicznych, przygotowanie sprzętu, przeprowadzenie próby/FILM/  M. Jakimiec 
  Analiza i przygotowanie eksperymentu uczniowskiego oraz dotyczącej go dokumentacji /FILM/  G. Daszykowski, M. Jakimiec, dr Paweł Lejba 
  Organizacja i koordynacja misji stratosferycznej  z testami żagla /FILM/ 

 

M. Jakimiec – Copernicus Project, Centrum Badań  Kosmicznych Borowiec – P. Lejba,  

B. Cieślak, A. Rzepa, I.Uwarowa, p. Skowron 

  Przygotowanioraz koordynacja procesu  przeprowadzenia eksperymentu w CBK Borówiec /FILM/  Dr. Paweł Lejba 
  Opieka nad uczniami w CBK w Borowcu /FILM/  I.Rejmak 
  Rozpoczęcie procesu budowy  i budowa infrastruktury  na terenie Akademii Morskiej do namierzania PW SAT 2  Dariusz Mankiewicz 

Anna Rzepa 

Wrzesień  

2018 

 Przygotowanie publikacji na Kongres Astronautyczny w Bremen  Dr Agata Kołodziejczyk 
  Przygotowanie uczniów do wyjazdu do Warszawy na konferencje „Technologie przyszłości” /FILM/  A.Rzepa, B. Cieślak 
  Wysyłka żagla do Warszawy /FILM/  I.Rejmak 
Październik 

2018 

Udział uczniów w konferencji „Technologie przyszłości”. /FILM/  B. Cieślak, A. Rzepa, I. Rejmak, G. Ruszkowska 
  Spotkanie robocze z uczniami, uporządkowanie procesów dot. Budowy żagla  A.Rzepa 

B.Cieslak 

  Przygotowanie dokumentacji opisującej  wynik eksperymentu /FILM/  Dr P. Lejba 
Listopad 2018  Przekazanie młodzieży materiałów dot. celu i wyników eksperymentu. /FILM/  A.Steciuk 
Grudzień 2019  Telekonferencja – wytłumaczenie procesu namierzania satelity PW SAT 2 

Propozycja tutoringu uczniów III LO przy procesie namierzania satelity uczniów r.2003 

Uczniowie III LO, Uczniowie 2003 

A.Rzepa. M. Mazurkiewicz 

  Namierzanie satelity PW SAT 2/proces miał znaleźć się w filmie w/g dokumentacji Mazowieckiego Instytutu Filmowego/  Uczniowie III LO, Uczniowie 2003 

A.RzepaB.Cieślak, K. Iwanowski 

Styczeń 2019 

 

Pozyskanie informacji o celach eksperymentu dot. Zrzutów z latarni./FILM/ 

 

A.Rzepa, G. Daszykowski 

 

  1.Spotkanie z przedstawicielami Morskiego klubu Łączności Szkuner – Gdynia 

 

2.Wykład namierzanie satelity PW SAT 2  

/proces miał znaleźć się w filmie w/g dokumentacji Mazowieckiego Instytutu Filmowego/ 

3. Przekazanie uczniom materiałów europejskiej Agencji Kosmicznej z programu ESERO 

Dariusz Mankiewicz 

Daniel Adamowski 

Michał Gumiela – zespół PW SAT2 

Uczniowie III LO, Uczniowie 2003 

B.Cieslak 

A.Rzepa 

M. Mąkosa 

 

  Zakończenie projektu “Pan Stanisław – czyli szkoła w kosmosie”  Aleksander Wardyn(Uczniowie 2003 

Cieślak 

A.Rzepa 

 

Sprawy bieżące: 

 

Promocja działań projektowych i filmu/FILM/  Radio Koszalin  

Dziennik Bałtycki 

Gp.24 

Portal UM Lębork 

Strona szkoły 

  Współpraca z naukowcami, wychowawcami, pedagogiem, wychowawcą wspierającym, dyrekcja szkól/FILM/  Anna Rzepa 

B. Cieślak 

  Nadzór nad sposobem przekazywania informacji merytorycznych w filmie/FILM/  Inna Uwarowa 

Anna Rzepa 

Dominik Roszkowski 

  Praca nad dokumentacją projektową.   Izabella Woszczyło 
  Organizacja spotkań z naukowcami/ techniczna/  Izabella Woszczyło, Katarzyna Kurzydło 
  Opieka nad uczniami podczas wyjazdów/FILM/  I.Arendt 
  Spotkania robocze z uczniami r.2000 oraz r.2003 podczas trwania projektu/FILM/  B. Cieślak, A. Rzepa 
  Bieżące rozmowy telefoniczne, korespondencja dot. organizacji procesu/FILM/  A.Rzepa, B. Cieslak, p. Skowron 
Contact

Pracownia innowacji III LO

Operujemy w przestrzeni, w której nowych rozwiązań jeszcze nie ma, a stare są nieaktualne.

idee, zespoły, procesy i rozwiązania.

Contact