18 września 2019 Anna Rzepa

OSOBY WSPIERAJĄCE REALIZACJĘ II EDYCJI PROJEKTU PAN STANISŁAW

Realizacja projektu “Pan Stanisław – czyli szkoła w kosmosie w latach” 2015 – 2019
II edycja projektu „Pan Stanisław czyli szkoła w Kosmosie” była realizowana w latach 2016- 2019 w
Gimnazjum nr 1 w Lęborku z uczniami rocznika 2000 oraz rocznika 2003
Autorstwo i koordynacja:
Anna Rzepa – w trakcie trwania projektu nauczycielka Gimnazjum nr 1 w Lęborku, obecnie pracownia innowacji III Liceum
Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej w Gdyni, Ambasador ESERO
Barbara Cieślak – nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 1 w Lęborku
Film: “Nieletni inżynierowie” Mediolia (Aleksandra i Mirosław Skowron)
Osoby współpracujące w projekcie:
1. Tomasz Zawistowski w trakcie projektu kierownik programu Brite.pl, pracownik Centrum Badań Kosmicznych w Warszawie,
obecnie Creotech
2. dr Paweł Lejba – Dyrektor Centrum Badań Kosmicznych w Borówcu
3. Maciej Jakimiec – Prezes Fundacji Copernicus Project
4. Inna Uwarowa – koordynatorka projektu PW SAT 2
5. Grzegorz Daszykowski PW SAT 2 /współpraca z uczniami, osoba pozyskana
przez p. Skowron/
6. Michał Gumiela PW SAT 2 /namierzanie radiowe satelity/
7.Matt Harasymczuk –  w trakcie trwania projektu pracownik Europejskiej Agencji Kosmicznej, obecnie szef wyszkolenia
astronautów Analog Astronaut Training Center
8. dr Agata Kołodziejczyk – Autor i koordynator misji “ Youth for the moon”w trakcie
projektu pracownik Europejskiej Agencji Kosmicznej, obecnie dyrektor do spraw naukowych Analog Astronaut
Training Center
9. kpt. ż.w. Alfred Naskręt – Dyrektor Szkoły Morskiej Gdyni
10. kpt. mar. Mirosław Orzeszek  -Instruktor nurkowania, pracownik naukowy Szkoły Morskiej w Gdyni
11. Dariusz Mankiewicz  – Koordynator “Per radio ad Astra”
Morski Klub Łączności SZKUNER
12. Grażyna Ruszkowska – Dyrekcja Gimnazjum nr 1
13. Ewa Magott  -Dyrekcja Społecznego Gimnazjum Językowego
14. Adrian Stawick – Absolwent Gimnazjum nr 1 w Lęborku
17.  Ignacy Rejmak – Nauczyciel fizyki Gimnazjum nr 1 w Lęborku
18. Izabella Woszczyło – Nauczyciel matematyki Gimnazjum nr 1 w Lęborku
19. Lucyna Racis -Nauczycielka geografii Gimnazjum nr 1 w Lęborku
20. Iwy Arendt – Nauczycielka biologii Gimnazjum nr 1 w Lęborku
21. Katarzyna Kurzydło – Nauczycielka j. niemieckiego Gimnazjum nr 1 w Lęborku

Contact

Pracownia innowacji III LO

Operujemy w przestrzeni, w której nowych rozwiązań jeszcze nie ma, a stare są nieaktualne.

idee, zespoły, procesy i rozwiązania.

Contact