17 września 2019 Anna Rzepa

PRZEBIEG PROJEKTU PAN STANISŁAW – I EDYCJA

Pan Stanisław czyli Szkoła w kosmosie

Projekt popularno-naukowy „Pan Stanisław – szkoła w kosmosie” realizowany był w Gimnazjum nr 1 w Lęborku przez trzy lata począwszy od września 2013 roku . Dlaczego Pan Stanisław? Bo nazwa LEM została już zarezerwowana dla pierwszego polskiego satelity wyniesionego na orbitę. W programie brali udział uczniowie, którzy we wrześniu 2013 roku znaleźli się w klasie pierwszej gimnazjum oraz naukowcy z Centrum Badań Kosmicznych. Projekt wspierany był technologicznie przez firmę Microsoft. Głównym założeniem projektu było skonstruowanie we współpracy z naukowcami z Centrum Badań Kosmicznych satelity i wyniesienie go w przestrzeń kosmiczną w celu analizy problemu usuwania śmieci z orbity. W ciągu trwania projektu realizowano szereg działań mających na celu przygotowanie uczniów do spotkań z naukowcami i współuczestniczenia w budowie satelity. Do najważniejszych przeprowadzonych działań należą;

· obserwowanie planet i gwiazd za pomocą teleskopów

· udział w telekonferencji NASA dotyczącej misji Cassini

· wizyta w instytucie sejsmologicznym Instytutu Geofizyki i Polskiej Akademii Nauk

· zwiedzanie przenośnego planetarium znajdującego się w Książu

· udział w konkursie NASA

· dwukrotne uczestniczenie w zajęciach w planetarium · założenie bloga projektu www.panstanislaw.edu.pl

· obserwacja startu polskiego satelity LEM

· uczestniczenie w transmisji online z pracownikami naukowymi CBK w Borówcu, transmisja organizowana była za pomocą platformy Eduscience

· oglądanie online ISS ( Międzynarodowej Stacji Kosmicznej )

· wysłanie życzeń urodzinowych z okazji 15 urodzin ISS

· dwukrotne uczestniczenie w zajęciach warsztatowych z projektowania i programowania robotów

· Pan Stanisław – kosmiczny happening szkolny ( miejsce happeningu-szatnia szkolna )

· spotkanie w CBK dotyczące budowy satelity

· spotkanie online z sympatykiem projektu, który miał możliwość bezpośredniego kontaktu z Neilem Armstrongiem – pierwszym człowiekiem na księżycu

· otrzymanie z NASA profesjonalnych materiałów dotyczących kosmosu, ekspozycja ich dla społeczności szkolnej

· przygotowanie aplikacji związanych z eksperymentami będącymi celem misji

· przygotowanie reflektorów, testowanie, naklejanie na ścianki

· prace konstrukcyjne w zespołach; naukowcy – uczniowie na terenie Centrum Badań Kosmicznych

· analiza materiału z teleskopu robiącego zdjęcia Ziemi

· uczestnictwo w Międzynarodowym Dniu Astronautyki

· obserwacja gwiazd i planet przez teleskopy, zajęcia i wykłady dotyczące kosmosu

· uczestnictwo w zajęciach z optyki falowej zorganizowanych przez wykładowców Uniwersytetu Gdańskiego

· Glob at night – polowanie na gwiazdy

· przeprowadzenie zajęć rozszerzających wiedzę w temacie projektu

· lot symulatorem myśliwca F-16

· wycieczka do Centrum Badań Kosmicznych w Borówcu – wizyta w obserwatorium składającym się z laboratorium czasu i częstotliwości, laboratorium Global Navigation Satellite Systems (GNSS) oraz stacji laserowej

· wykonanie modelu satelity

· sprawdzanie retroreflektorów i wyrzutnika ogona

· wyjazd do centrum Badań Kosmicznych w Warszawie

· wykonywanie prób mikrobiologicznych z użyciem niesporczaków

· próba balonowa

· budowa  modelu satelity

· stały kontakt z naukowcami uczestniczącymi w projekcie i szereg zajęć warsztatowych

· wizyty w ośrodkach naukowych

· współpraca z firmą komputerową Microsoft

· prowadzenie na bieżąco i uatrakcyjnianie strony internetowej projektu

Cel główny projektu: znalezienie rozwiązania problemu utylizacji śmieci w kosmosie oraz wypromowanie polskiej edukacji na świecie. Poszerzenie wiedzy i kompetencji uczniów gimnazjum do stopnia umożliwiającego budowę satelity, oraz wysłanie go na orbitę. Satelita spełniać będzie pionierską rolę w próbach systemu deorbitacji. Nastąpi próba dokonania spowolnienia satelity przy pomocy nieskomplikowanego urządzenia jakim jest ogon. „ Pan Stanisław” to pionierski projekt w dziedzinie „sprzątania śmieci”, testujący metodę usuwania śmieci z orbity.

Cele szczegółowe:

– poszerzenie wiedzy i kompetencji kluczowych uczniów z zakresu teorii optyki falowej, astronomii, popularno – naukowej wiedzy o kosmosie

– wdrażanie przy pomocy Microsoft aplikacji niezbędnych do obsługi informatycznej projektu

– rozwijanie uczniowskich pasji w zakresie eksperymentowania: podczas budowy prototypu satelity, prób balonowych wyniesienia satelity oraz prób ze spolaryzowanymi pryzmatami i folią polaryzacyjną

– umożliwienie uczniom, za pomocą narzędzi Microsoft, bezpośredniego kontaktu z kadrą naukową CBK w formie spotkań indywidualnych oraz telekonferencji

– uczestniczenie w wyjazdach dydaktyczno – warsztatowo – badawczych w celu konstruowania satelity oraz zapoznania się ze specyfiką pracy lasera

– poszerzenie wiedzy uczniów o niesporczakach (modelowe mikroorganizmy stosowane do badań astrobiologicznych) oraz przeprowadzenie z ich użyciem eksperymentu balonowego

– analiza problemu dotyczącego odpadów kosmicznych

Contact

Pracownia innowacji III LO

Operujemy w przestrzeni, w której nowych rozwiązań jeszcze nie ma, a stare są nieaktualne.

idee, zespoły, procesy i rozwiązania.

Contact