4 sierpnia 2019 Anna Rzepa

POMOC W REALIZACJI PROJEKTU APTECZKI DLA POLARNIKÓW

Chcielibyśmy złożyć podziękowania i wyrazy wdzięczności za możliwość uczestnictwa oraz wszelką pomoc i życzliwość

dla Pani dr Agaty Goździk i z IGF PAN

Bardzo dziękujemy za pomoc w realizacji projektu Pani:

Dagmarze Bożek – Andryszczak z IGF PAN

 oraz Panom:

dr Adamowi Nawrotowi z IGF PAN

Krzysztofowi Makowskiemu z firmy Naviga

Jakubowi Zdroikowi z Uniwersytetu Gdańskiego

Jarosławowi Zajączkowskiemu

 

Anna Rzepa oraz Szymon Zajączkowski

Contact

Pracownia innowacji III LO

Operujemy w przestrzeni, w której nowych rozwiązań jeszcze nie ma, a stare są nieaktualne.

idee, zespoły, procesy i rozwiązania.

Contact