Now

Jesteśmy grupą uczniów z 3 LO w Gdyni, którzy tworząc krótkie artykuły naukowe, mają na celu zainteresowanie ludzi światem nauki udowadniając im, że nie musi być ona nudna poprzez pokazywanie innowacji z różnych jej dziedzin i streszczanie organizowanych przez nas spotkań eksperckich.

Now

Co nowego w świecie nauki, Spotkania i wydarzenia, Stypendia i konkursy

Future Thinking

Fizyka, Militaria, Biologia, Edukacja, Sport, Transport, Sztuka, Architektura, Społeczeństwo, Chemia, Elektronika Użytkowa,

Etyka

Contact

Pracownia innowacji III LO

Operujemy w przestrzeni, w której nowych rozwiązań jeszcze nie ma, a stare są nieaktualne.

idee, zespoły, procesy i rozwiązania.

Contact