Opis Projektu

W lipcu 2020 roku rozpoczeliśmy nowy projekt dotyczący, zrównoważonego designu w przestrzeni zewnętrznej.

Naszym nowym celem jest uroczy zakątek pomiędzy korytarzem a salą gimnastyczną.  Prace będą wykonywane dwutorowo.

Dzięki pozyskanym przez Panią Olgę Wrońską środkom z Funduszy Norweskich zostanie stworzona zielona infrastruktura.

Część Art będzie koordynować Pani Anna Rzepa.

Za finanse odpowiada Pani Marta Mąkosa.

Prace związane z „dziką zielenią” będzie koordynować Pani Dorota Wnuczyńska.

Pierwszym etapem był zakup foteli zewnętrznych oraz leżaków, które zaprojektowała w maju Kinga Kulpa.

Bardzo Dziękujemy Radzie Rodziców za sfinansowanie leżaków.

Zespół

//kolejność nazwisk alfabetyczna, z wyjątkiem (w pierwszej kolejności): lidera oraz koordynatora, a po nim nauczycieli

//pomiń tytuł „Pan/Pani”, uwzględniaj tylko stopnie naukowe

Opieka naukowa i merytoryczna:

  • Imię Nazwisko – [Organizacja] – Funkcja

Członkowie projektu:

  • Imię Nazwisko – Szkoła – Funkcja

Osoby Wspierające i Sponsorzy

//kolejność nazwisk / nazw instytucji alfabetyczna

//pomiń tytuł „Pan/Pani”, uwzględniaj tylko stopnie naukowe

Osoby wspierające:

  • Imię Nazwisko – [organizacja] – [zakres pomocy]

Sponsorzy:

  • Nazwa Organizacji

Nagrody

  • Nazwa nagrody ([rok])

Galeria

Załączniki i Linki

Nazwa opisowa załącznika pdf docx

Link do strony zewnętrznej

Contact

Pracownia innowacji III LO

Operujemy w przestrzeni, w której nowych rozwiązań jeszcze nie ma, a stare są nieaktualne.

idee, zespoły, procesy i rozwiązania.

Contact