Opis Projektu

KOORDYNATOR: OLGA WROŃSKA

Wspólnym mianownikiem dla naszych  międzynarodowych działan jest przekonanieże potrafimy żyć razem pomimo różnic językowychkulturowych, etnicznych czy społeczno-ekonomicznychjeśli zdobędziemy się na wzajemny szacunek życzliwość 

Film stworzony na dzień otwarty zbiera wszystko:

Architekci Mostów (blended mobility/eTwinning)

Słowa mają moc. W kontrze do pleniącej się mowy nienawiści 3500 uczestników, z 12 krajów na 3 kontynentach  pisało o miłościpokojuprzyjaźni. Zamanifestowaliśmy, to co w nas najlepszebo łączy.  

 Nasz blog

D.I.A.L.O.G i H.I.T.MOB

 

Czyli synergia 9 europejskich szkół  w służbie włączenia społecznego zaprojektowana w ramach programu Erasmus+.  Nasz metodologia zasadza się na debacie 

En marge/na marginesie i Beckett 2.0

To spektaklektóre stworzyliśmy  we współpracy z Teatrem Muzycznym w Gdyni,  teatrem TRAC z Avignon, Caravane z Tuluzy podczas cyklicznych warsztatów w Polsce i we Francji finansowanych dzięki grantom Akademii Orange dla innowacyjnej edukacji cyfrowej oraz OBESSU Seeds for Integration. 

https://www.facebook.com/sara.berent/videos/353641021423189 

Nagrody

D.I.A.L.O.G  

European Language Label 2018

Wywiad w „Językach Obcych w Szkole”

Architekci Mostów 

Short-listed European Evens Prize for Peace Education 2017

Contact

Pracownia innowacji III LO

Operujemy w przestrzeni, w której nowych rozwiązań jeszcze nie ma, a stare są nieaktualne.

idee, zespoły, procesy i rozwiązania.

Contact