27 listopada 2019 Anna Rzepa

KAPSUŁA Z KONTROLOWANĄ ATMOSFERĄ

AUTOR PROJEKTU: BARTOSZ KOSTARCZYK

Tematem przewodnim projektu jest opracowanie systemu podtrzymywania świeżości żywności, które będzie nieszkodliwe dla środowiska. Pomysł powstał po spostrzeżeniu, że duży procent żywności marnuje się podczas transportu oraz w domach. Stwierdziłem, że utrzymywanie pożywienia w temperaturze lodówki nie wystarcza, a pakowanie w plastik zagraża środowisku, dlatego zająłem się tą sprawą. System byłby pewnym urządzeniem, którego wielkość definiowałaby prędkość zmian atmosfery wewnątrz dowolnego szczelnego pojemnika podpiętego pod system. Planowane zastosowanie widzę w transporcie morskim oraz komercyjnym użytkowaniu.

 

Bartosz Kostarczyk

Contact

Pracownia innowacji III LO

Operujemy w przestrzeni, w której nowych rozwiązań jeszcze nie ma, a stare są nieaktualne.

idee, zespoły, procesy i rozwiązania.

Contact